In 2013 verscheen er van de hand van Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, de publicatie “Waarom wij natuur nodig hebben”. Deze publicatie voegt, wat mij betreft, waarde toe aan de discussie of we de natuur moeten beschermen (=recreatie voorkomen) of dat we de natuur juist moeten openstellen voor bezoekers (=recreatie promoten).

Het stuk gaat in op de relatie tussen natuur en gezondheid. De belangrijkste punten zijn:

  • Er is een positief verband tussen natuur en de lichamelijke activiteit;
  • Sporters ervaren hun training in natuur als minder vermoeiend en meer plezierig;
  • Een bezoek aan de natuur heeft meetbare positieve effecten op de concentratie en het fysiologisch functioneren;
  • De natuur ontspant en stimuleert tot bewegen.

Het volledige artikel kan je hier downloaden.

In het stuk wordt onomstreden bewezen dat bewegen en sporten in de natuur leidt tot gezondheidswinst. Daarom ben ik van mening dat we de natuur moeten openstellen en promoten. Natuurlijk willen we ons nageslacht dezelfde mooie wereld achterlaten en het liefst nog mooier. Ga daarom voorzichtig om met de kwetsbare gebieden en heb visie op het ontsluiten van de natuur voor de recreanten.

Recreatie trekt commercie aan. Dit is geen probleem mits de natuur hier niet de dupe van wordt. Sterker nog, laat de commerciële partijen investeren in natuurbeheer en -uitbreiding. Zo krijg je een mooie balans tussen natuur, recreatie en commercie.

Joost Doelman / Bweeg!